Mestská knižnica Hany Zelinovej Vrútky - catalogue Clavius
Hlavná stránka katalógu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavní stránka katalogu

Terms for field Keyword - part O  

LANius


Parts : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
, back

 
  << Search for all documents - here are used terms : >>  
o zvieratkách (1)
O'Connor, Sinéad (speváčka.. (1)
obce (1)
obce slovenské (7)
obce vypálené (1)
občania čestní (1)
obdobia ročné (4)
obdobie biblické (1)
obdobie medzivojnové (2)
obdobie povojnové (1)
obdobie pred rokom 1989 (1)
obdobie Protitureckých vojen (4)
obdobie regentské (1)
obdobie Rudolfa II. (1)
obdobie Slovanov (1)
obdobie tureckého vpádu do.. (1)
obdobie uhorské (2)
obdobie viktoriánske (2)
obdobie vojnové (2)
Obec Blatnica (1)
obete vojnové (1)
obezita (2)
obhajoby (2)
obchod (18)
obchod férový (1)
obchod medzinárodný (4)
obchod s bielym mäsom (1)
obchod vnútorný (1)
obchod zahraničný (4)
Obchodná akadémia Martin (1)
obchodné (1)
obilniny (2)
objavitelia (6)
objavy (23)
objavy archeologické (3)
objavy kozmické (1)
objavy námorné (5)
objavy prírodovedné (1)
objavy zemepisné (4)
objekty turistické (1)
obkladačky (1)
obklady (4)
oblasti aplikačné (1)
oblasti chránené krajinné (3)
oblasti polárne (1)
oblasti turistické (1)
obličky (2)
obliekanie (3)
obloha (2)
obloženie brzdové (1)
obnova pamiatok (1)
obojživelníky
obrábanie (3)
obrábanie dreva (1)
obrábanie kovov (1)
obrady (5)
obrady spoločenské (1)
obrana (2)
obrana krajiny (1)
obrazy (6)
obrazy slávne (1)
obrodenie národné (4)
obrúsky (1)
obrusy (1)
obsahy (1)
obsluha (3)
obuv (1)
obväzy (2)
obvody (1)
obvody elektronické (6)
obvody integrované (1)
obyčaje (6)
obyvateľstvo (4)
Oceánia (7)
oceánografia (2)
oceány (6)
ocot (1)
Očenáš, Andrej (1)
očista (2)
Očkayová, Eva Kalabusová (2)
od 3 rokov (1)
od 3. rokov (2)
od 4 rokov (2)
od 5 rokov (1)
od 8 rokov (8)
od 9 rokov (1)
od najstarších čias do roku.. (1)
odboj (2)
odboj protifašistický
odborná literatúra (1)
odbory (3)
odbory študijné (1)
odev (1)
odev ľudový (4)
odevy (1)
odevy ľudové (4)
odievanie
odkyslenie (1)
odmeny (4)
odpad (1)
odpad komunálny separovaný (1)
odpady (3)
odporúčania (2)
odpustenie (2)
odpustenie vzájomné (1)
odškodňovanie (1)
odtlačky (1)
odvaha (1)
odvodňovanie (1)
odvodový bonus (1)
odvody (1)
Offenbach, Jacques (hudobný.. (1)
Office 2000 (1)
Office 2003 (1)
Office 2007 (1)
oftalmológia (2)
ohrozené druhy (1)
ochorenia (1)
ochorenia civilizačné (4)
ochorenia kožné (1)
ochorenia srdca (1)
ochorenia štítnej žľazy (1)
ochrana (26)
ochrana budov (1)
ochrana pamiatok (1)
ochrana požiarna (5)
ochrana právna (1)
ochrana pred manipuláciou (1)
ochrana prírody (33)
ochrana rastlín (3)
ochrana spotrebiteľa (2)
ochrana živočíchov (2)
ochrana životného prostredia (3)
ochrancovia prírody (1)
okná (1)
okres Martin (1)
okresy (1)
okultizmus
okultné mládežnícke sekty (1)
okupácia (1)
Olbracht, Ivan (1)
oleje éterické (1)
oleje motorové (1)
olejkári (1)
olejkárstvo (1)
olejomaľba (2)
Oltcit (1)
olympiády (7)
olympiády fyzikálne (1)
olympiády geografické (3)
olympiády chemické (1)
olympiády matematické (1)
olympiády šachové (1)
omaľovánky (8)
omietky (1)
omša svätá (1)
omyl justičný (1)
omyly vojenské (1)
Onassis, Aristotel (1)
Ondrejov, Ľudo (2)
Ondriaš, Jozef (1950-,slove.. (1)
Ondruš, Ján (2)
onkológia (2)
online hry (1)
online závislosť (1)
Ono, Yoko (1)
ontológia (1)
op-art (1)
Opalisko (1)
opaľovanie (2)
opatera (1)
opatrovanie chorých (4)
opatrovateľky (1)
opatrovateľstvo (7)
operácie letecké (2)
operácie námorné (2)
operácie špeciálne (1)
operácie tajné (1)
operácie vojenské (6)
opereta (1)
opery (5)
opice (2)
opočlovek (1)
opona železná (1)
oppidá keltské (1)
oprava (1)
opravy (22)
optika (7)
optika geometrická (1)
optika prístrojová (1)
optimizmus (1)
Orava (1)
Orava (región)
Oravský hrad (1)
organizácia (3)
Organizácia spojených národ.. (6)
organizácia školstva (3)
organizácie (2)
organizácie humanitárne (2)
organizácie medzinárodné (6)
organizácie neziskové (1)
organizácie príspevkové (1)
organizácie rozpočtové (1)
orgány brušné (1)
orgány dýchacie (1)
organy historické (1)
orgány ľudské (2)
orgány s vnútornou sekréciou (1)
orgány sluchové (1)
orgány zastupiteľské (1)
orgány zrakové (1)
orchideje (2)
Orient (8)
orientácia (2)
orientácia hodnotová (1)
orientácia sexuálna (1)
origami (5)
originál (1)
orloj (1)
orly (1)
ornamentika (1)
ornamenty (3)
ornitológia (1)
ornitoterapie (1)
Országhová, Ilona (manželka.. (1)
Országová, Ilona (manželka.. (1)
ortopédia (1)
Orwell, Georg (2)
osamelosť (2)
osamostatnenie štátoprávne (1)
osamostatnenie Vrútok (1990) (1)
osciloskopy (1)
Osho (11.12.1931-19.1.1990.. (1)
osídlenie (1)
osídlenie Ameriky (1)
oslavy (1)
oslavy rodinné (1)
osli (1)
oslobodenie (1)
osnovy školské (1)
osnovy účtové (1)
osobné počítače (1)
osobnosť (29)
osobnosť psychterapeuta (1)
osobnosť učiteľa (1)
osobnosť vedúca (1)
osobnosti (27)
osobnosti cirkevné (2)
osobnosti české (2)
osobnosti divadelné (1)
osobnosti ekonómie (1)
osobnosti filmové (1)
osobnosti herecké (1)
osobnosti historické (2)
osobnosti hokejové (1)
osobnosti kultúry (2)
osobnosti kultúry 20. storo.. (1)
osobnosti literárne (7)
osobnosti martinské (2)
osobnosti moravské (1)
osobnosti ocenené (1)
osobnosti politické (3)
osobnosti populárne (1)
osobnosti regionálne (23)
osobnosti Slovenska (1)
osobnosti slovenské
osobnosti svetové
osobnosti športové (1)
osobnosti umelecké (1)
osobnosti vrútocké (1)
osobnosti významné (4)
osobnosti záhadné (1)
osobnosti žilinské (1)
osoby transrodové (1)
Ossovskij, Peter Pavlovič (1)
osteomalacia (1)
osteoporóza (2)
ostrovy (2)
Ostrovy šalamúnove (1)
Osudy Sobášného paláca v By.. (1)
osudy životné (1)
osveta (1)
Osvienčim (2)
osvietenstvo (4)
Osvobozené divadlo (1)
osy (1)
ošetrovanie
ošetrovateľské techniky (2)
ošetrovateľstvo (56)
ošetrovateľstvo geriatrické (2)
ošetrovateľstvo gerontologi.. (2)
ošetrovateľstvo gynekologic.. (1)
ošetrovateľstvo interné (2)
ošetrovateľstvo komunitné (3)
ošetrovateľstvo neurologické (2)
ošetrovateľstvo pediatrické (2)
ošetrovateľstvo psychiatric.. (1)
ošípané (1)
otázka národnostná (5)
otázka slovenská (6)
otázky (5)
otázky a odpovede (24)
otázky filozofické (2)
otázky maturitné (2)
otcovia (1)
otepľovanie globálne (3)
otolaryngológia (3)
otorinolaryngológia (3)
otroctvo (3)
otroctvo novodobé (1)
otrokárstvo novodobé (1)
Otto, Walter Ernst Adolf (p.. (1)
otužovanie (1)
Outlook (1)
ovce (1)
ovčiak nemecký (1)
ovčiarstvo (2)
Overlord (vojenská operácia) (2)
Ovidius (1)
ovládanie emócii (1)
ovocie (8)
ovocie drobné (1)
ovocinárstvo (26)
ovzdušie (4)
ozdoby
ozdoby papierové (1)
ozdoby veľkonočné (5)
ozdoby vianočné (4)
In parentheses is number of term occurrence.